Books Published

Verstaan God
Understand God
Eduan’s magic brush
Eduan’s towerkwas
Sy was beplan
She was planned
The Strepco approach to therapy
Smag

Verstaan God

VERSTAAN GOD is ’n gids tot God en die lesse van die Bybel, met voorbeelde in Bybelverse, die woorde van Jesus Christus en die lewens van figure uit die Bybel en hulle verhoudings met die Skepper. Hierdie sluit in dat meeste mense nie die Bybel lees en vir hulself besluit wat dit beteken nie, maar eenvoudig die interpretasie van hulle kerk of dominee of leraaraanvaar. Die skrywer vra dat haar lesers vreesloos vir hulself dink en besluit, al stem hulle nie saam met alles wat sy sê nie.

 

Understand God

UNDERSTAND GOD is a guide to learning about the Bible and about God, using ­examples from the Bible, the words of Jesus Christ and the lives of Biblical characters and their interaction with the Creator to illustrate the points the author makes. These include that most people don’t read the Bible and make up their own minds about it but simply accept interpretations from their church or pastor. The writer asks her readers to fearlessly decide and think for themselves, even if they disagree with what she says.

  

Eduan’s magic brush

  This is the true story of a six-year-old boy whose daddy suddenly died. His loss took him into very dark emotions and he battled to continue with his life. Through his “magic brush”, art therapy changed his life. After each session he rediscovered himself, faced his loss and emotions and in the end he found himself, and hope for the future. Because childhood grief and development are interdependent, the early death of a parent is the most elemental loss a child can experience and it affects his or her development.

 
Eduan’s towerkwas

  Eduan, met sy wonderkwas, is die ware verhaal van ’n sesjarige seuntjie wie se pappa tragies sterf. Hierdie verlies veroorsaak dat sy hele lewe omver gewerp word en dat hy nie kans sien om voort te gaan nie. Gelukkig kry sy lewe weer betekenis met die ontdekking van ‘n towerkwas met terapeutiesekuns waardeur hy weer hoop vir die toekoms kry. Omdat kinderlike smart en ontwikkeling afhanklik is van mekaar is die vroeë afsterwe van ’n ouer die ergste verlies wat ’n kind kan ondervind en dit affekteer sy of haar ontwikkeling.

 
Sy was beplan

  SY WAS BEPLAN
Ek het nie vir jou die geskenk van die lewe gegee nie, die lewe het jou vir my as geskenkgegee. Moet ons vir kinders sê dat hulle aangeneem is? Ja, hoe vroeër hoe beter! Maar dit hang ook af van die kind se vlak van begrip.

 

She was planned

 

SHE WAS PLANNED
I didn’t give you the gift of life, life gave me the gift of you.  Should children be told they are adopted? Yes!!  The earlier the better.  It also depends on the child’s level of understanding.

 

 

 

 

 The Strepco approach to therapy

The Strepco-approach to therapy is a study guide for psychology and counselling students to practical client therapy.

 

 

Smag

Smag - Sarane's latest publication by Yolanda Wessels SMAG vertel die verhaal van Nika, ‘n vrou wat wil gee, maar ‘n slagoffer raak van haar omstandighede totdat sy besluit om ‘n survivor te wees. Die boek is ‘n ontdekkingsreis van seer, berou en woede, maar dra ook die sterk boodskap dat jy eers jouself moet aanvaar en liefhê voordat jy dit van enigiemand anders kan verwag. Dat ongeag van wat in die verlede gebeur het, God se genade genoeg is.